Čerstvý vítr do plachet

Milí přátelé,

během léta 2016 se rozšířil tým koordinátorů naší Lesní školky.

Přerod Lesní školky Na Kozinci s sebou přinesl nový název - "Lesní školka Rožnov", nové webové stránky, nově je Lesní školka i na Facebooku.

Aktuální informace a platné kontakty hledejte, prosím, na:

www.lsroznov.cz

a

www.facebook.com/lsroznov